Vacature Directeur

Directeur in Axel

U ben hier:

 1. Vacature Directeur (WTF 0,7-1,0)

Inleiding
Deze profielschets geeft een beeld van waar onze school voor staat en welke verwachtingen wij hebben van onze nieuwe directeur. We beschrijven daarom naast de algemene competenties ook specifieke competenties die horen bij onze school.

Laureyn
Kindcentrum Laureyn biedt kinderen een levendige en uitdagende omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en waar oog is voor het welbevinden van elk kind.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen met plezier, aandacht en respect voor elkaar en de omgeving, zodat ze op een creatieve manier hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.
Zo leggen we samen een basis waar de kinderen nu en in de toekomst op kunnen bouwen. Kindcentrum Laureyn wil zo de verbindende factor zijn binnen het dorp.

Algemene competenties


We zoeken een effectief leider, die dit toont door

1. Visie-gestuurd werken.
Onze nieuwe directeur onderschrijft de huidige visie en werkt samen met het team aan de realisatie hiervan.

2. In relatie te staan tot de omgeving.
De directeur anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving van de school en gebruikt deze voor een sterk strategisch beleid. Daarbij heeft hij of zij een goed beeld van de (on)mogelijkheden van externe samenwerking en gaat op basis hiervan relaties aan met het oog op uitbouw en behoud van het netwerk voor de school.

3. Vorm te geven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
Onze nieuwe directeur realiseert een optimale inzet van tijd, mensen en middelen met het oog op beoogde onderwijsprocessen en leerresultaten op schoolniveau. Hij of zij geeft leiding aan het onderwijsproces in dialoog met de medewerkers op school vanuit de eigen kennis van onderwijsleerprocessen. Daarnaast bevordert hij of zij de dialoog en bewaakt de kwaliteit. Onze nieuwe directeur bevordert en houdt zicht op de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers, maakt duidelijke werk- en professionaliseringsafspraken, ziet toe op het vastleggen, naleven en cyclisch evalueren van deze afspraken.

4. Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus.
Onze nieuwe directeur hanteert een coachende leiderschapsstijl en draagt zorg voor een lerende organisatie waarbij het gelopen traject wordt geëvalueerd en geborgd.
De professionele cultuur wordt begeleid en versterkt.
Onze nieuwe directeur kan inspireren en motiveren. Hij kan goed luisteren, waardeert inbreng van ouders en laat merken dat hij/zij serieus omgaat met gemaakte opmerkingen. Onze directeur kan een sfeer en cultuur creëren waarin leerkrachten kunnen excelleren. Hij of zij ziet, waardeert, voedt en geeft kans om de bestaande competenties bij collega's te ontwikkelen.

5. Hogere orde denken.
Onze nieuwe directeur reflecteert op het effect van het eigen handelen, staat open voor feedback en praat hierover met collega's en neemt deel aan bestuurlijke audits. Op basis van inzichten die dit oplevert, past hij of zij het eigen handelen waar nodig aan.

Specifieke competenties voor Kindcentrum Laureyn

Onze nieuwe directeur

 • is benaderbaar en zichtbaar voor team, kinderen en ouders;
 • is de verbindende factor tussen school en beide kinderopvangorganisaties;
 • staat tussen het team en waardeert de inzet van het team;
 • heeft kennis van zaken van nieuwe ontwikkelingen binnen onderwijs;
 • kan prioriteiten stellen, is daadkrachtig, besluitvaardig en inspirerend;
 • heeft sterke communicatieve vaardigheden;
 • zorgt voor een plezierige positieve sfeer
 • staat achter de visie van de school en ontwikkelt de huidige visie in samenwerking met het team en de organisaties binnen onze school;
 • onderschrijft het belang van naschoolse activiteiten met betrekking tot talentontwikkeling die kenmerkend zijn voor Kindcentrum Laureyn

Wat heeft ons team te bieden

Ons team is nog volop in ontwikkeling en staat open voor vernieuwingen.
Wij zijn een gevarieerd, hardwerkend en klein team dat graag dingen uitprobeert en samen één doel nastreeft:

Ieder kind kan zich ontplooien in een levendige en uitdagende leeromgeving en krijgt onderwijs op niveau.

Ben jij enthousiast geworden door bovenstaande vacature? Stuur dan je sollicitatie uiterlijk 4 juni 2024 naar Voor informatie over de functie kun je bellen met Martina van Regenmortel.
Bel via:Functie:directeur
Startdatum:22-5-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Elevantio via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Terneuzenkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de terneuzenkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures terneuzen
 2. Directeur Elevantio 22-05-2024

Bekijk ook andere vacatures